You are currently viewing <strong>Zamek krzyżacki w pobliżu Jerzwałdu.</strong>

Zamek krzyżacki w pobliżu Jerzwałdu.

Chodzi tu o zamek krzyżacki w Mortągu, często nazywany dworem. W 1383 r. urzędował tam Ulrich von Jungingen, późniejszy wielki mistrz zakonu krzyżackiego zabity w bitwie pod Grunwaldem.  Dzisiaj po zamku nie ma najmniejszego śladu i pamięć o nim uległa zapomnieniu. Mieszkaniec Jerzwałdu Kazimierz Madela z kolegą z Iławy Sewerynem Szczepańskim szukali tego zamku i opisali wyniki swoich badań.

Dodaj komentarz