You are currently viewing Przedmioty pozostałe  po śmierci Zbigniewa Nienackiego w jego domu.

Przedmioty pozostałe po śmierci Zbigniewa Nienackiego w jego domu.

Zostały one przejęte przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie a następnie skatalogowane.

W wyniku ich poszukiwań prowadzonych przeze mnie oraz kolegę Kazimierza Madelę udało się je wreszcie zidentyfikować. Listę obiektów związanych z osobą pisarza wraz z fotografiami otrzymaliśmy z Muzeum Warmii i Mazur.

Jednocześnie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie udzielił nam zgody na opublikowanie tego opisu na naszym portalu internetowym jednocześnie zaznaczając, że publikacja ta nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

Dodaj komentarz