You are currently viewing <strong> Jerzwałdzianie lata 50 – te</strong> 

 Jerzwałdzianie lata 50 – te 

Fotografia ze zbiorów p. Jaskulskich przedstawiająca jerzwałdzian przy jednym z domów, prawdopodobnie nad jeziorem.

oto opis fotografii dokonany przez Grażynę Neubauer z d. Jaskulską:
„Pierwsza od lewej do Helena Plit wraz z synem Kazimierzem (ur. 1951), następna Pani to Anastazja Piekarska, dalej Marszelewska Stanisława z córką Jadwigą, dalej Janina Jaskulska a poniżej w ruchu mała Anna Plit (ur. 1942), dalej Mazur Marysia oraz Pani Stanko. Przy rowerze stoi Plit Wincenty, za nim Gizela Herman,dalej Jadwiga Guza i Łucja Szczepanik.”

Dodaj komentarz