You are currently viewing <strong> Kurt Dietrich – Sehensucht nach Gerswalde</strong> 

 Kurt Dietrich – Sehensucht nach Gerswalde 

Kurt Dietrich w roku 1991 upublicznił swoje wspomnienia z przedwojennego Jerzwałdu pt. „Tęsknota za Jerzwałdem”. Jest to cenne źródło wiedzy na temat wsi i jego mieszkańców do stycznia 1945 roku

do pobrania poniżej:

Kurt Dietrich wykonał również z pamięci plan Gerswalde z zaznaczeniem budynków , stan na styczeń 1945 roku.

Dodaj komentarz