You are currently viewing <strong>Cmentarz Ewangelicki w Likszanach (dawniej Lixainen)</strong>

Cmentarz Ewangelicki w Likszanach (dawniej Lixainen)

Likszany to przysiółek odległy 1, 5 km od centrum Jerzwałdu

Oto zapis z odnalezionej Karty Cmentarza.

Urząd Geodezji i Kartografii w Morągu. Rejestr Gruntów. Obręb Likszany. Dział 260

Karta cmentarza 18295

Powierzchnia cmentarza 0,45 ha

Część wolna 60 %

Cmentarz założono w połowie XX w.

Ostatni pochówek 20.10.1903

Karta cmentarza w Likszanach

Obecnie mały skrawek ziemi porośnięty trawą z drzewami. Znajduje się tam pojedynczy nagrobek muszkietera pruskiego.

Jeszcze na początku lat 90 tych XX w. na nagrobku można było odczytać inskrypcję:
„Hier ruhet in Gott Musketier Hermann Fürst, * 14. August 1881,
† am 20. November 1903. Er starb für Kaiser und Reich”.

tłumaczenie:

Tu spoczywa w Bogu muszkieter Hermann Fürst, * 14 sierpnia 1881,
† 20 listopada 1903. Zmarł za Cesarza i Rzeszę. Cześć jego pamięci”.

Muszkieterami nazywano wtedy żołnierzy piechoty, najniższego stopnia. 

Przed wojną w Jerzwałdzie przy ul Przezmarckiej 21 mieszkał Fürst Albert z żoną Laurą z d. Quas. Gospodarstwo to zajęła po wojnie rodzina p. Smagałów. Przy ul Zalewskiej 16 mieszkał Otto  Fürst z małżonką Idą. Ich dom spłonął w 1945. Być może któraś z tych rodzin była spokrewniona z Hermannem Fürstem.

Oto notatka o grobie muszkietera Mohrungen Heimat Nachriten.

karta z Mohrungen Heimat Nachriten,

Jednakże teza postawiona przez autora tej notatki, Kerstena Radzimanowskiego, znanego ze swoich antypolskich poglądów jakoby Fürst zamordowany został przez Polaków nie została udowodniona.

8 marca 2010 roku odwiedziłem to miejsce a aparatem fotograficznym

obie fotografie Mirek Mastalerz 2010 rok

Miejsce to jest wciąż dewastowane. Tablicę nagrobną muszkietera zabezpieczył i odrestaurował Kazimierz Madela.

Dodaj komentarz