You are currently viewing <strong>Pocztówki „Gruss aus Gerswalde”</strong>

Pocztówki „Gruss aus Gerswalde”

Przed wojną ukazywało sie kilkanaście takich pocztówek a może więcej. Mam skany 20 z nich.

Jedne są w lepszej rozdzielczości inne w gorszej.

Jeśli ktoś posiada inne pocztówki z tej serii lub którąś z tego zbioru lecz w lepszej rozdzielczości a chciałby ja udostępnić, proszę ją przesłać do mnie mirek.mastalerz@gmail.com

pocztówka nr 1

Na górze pocztówki widok na łodzie i domy nad brzegiem jeziora Płaskiego. Na dole po lewej stronie Gasthaus Damrau z Salą. po prawej stronie zaś szkoła oraz pomnik pamioeci poległych żołnierzy w I W S . Pocztówka z lat 30 – tych XX w.

pocztówka nr 2

U góry po lewej stronie widok szkoły, po prawej brzeg jeziora Płaskiego. Na dole po lewej stronie Młyn i tartak G. Murscha, po prawej stronie Sklep Auguste Tilsner. Pocztówka z lat 20- tych XX w.

Pocztówka nr 3

Pocztówka przedstawia brzeg jeziora Płaskiego. To samo ujecie jest na pocztówce nr 2

pocztówka nr 4

Na górze Gasthaus Damrau, na dole po lewej stronie Młyn G. Murscha , po prawej stronie pomnik poległych żołnierzy w I W S.

pocztówka nr 5

Pocztówka przedstawia pomnik poległych żołnierzy w I W S

pocztówka nr 6

na górze po lewej stronie Gasthaus P. Schramke, po prawej stronie szkoła. na dole widok domów nad brzegiel jez. Płaskiego

pocztówka nr 7

Na górze po lewej stronie młyn io tartak G. Murscha, po prawej stronie widok znad jeziora. Na dole po lewej stronie szkoła, po prawej stronie Gasthaus Schramke

pocztówka nr 8

od góry: szkoła, w środku widok nad jez. Płaskim i na dole młyn i tartak G. Murscha. Widoki znane juz z innych pocztówek.

pocztówka nr 9

Pocztówka przedstawia Zajazd Petraschewskiego „Eichenlabe”

pocztówka nr 10

Na górze szkoła , na dole Zajazd Damrau przed przebudową.

pocztówka nr 11

N a górze szkoła, na dole sklep Auguste Tilsner

pocztówka nr 12

Pocztówka przedstawia widok na Jerzwałd od strony obecnej posiadłości państwa Sokołowskich, która mieści się , na przeciwko po skosie od dawnego zajazdu Petraschewskiego.

pocztówka nr 13

Na górze po lewej stronie pomnik, po prawej droga wiejska o nie ustalonym położeniu. Na dole widok nad jeziorem Płaskim

pocztówka nr 14

Pocztówka przedstawia szkołę

pocztówka nr 15

Na górze po lewej stronie szkoła, po prawej widok nieustalony. Na dole po lewej stronie sklep Hermana Tilsnera, po prawej Młyn i tartak Tilsnera. Pocztówka z konca XIX wieku.

pocztówka nr 17

Na górze po lewej stronie sklep Frl. Lubeck, po prawej dom należący obecnie do p. Mazurów.

pocztówka nr 18

Na górze szkoła. Na dole młyn i tartak G. Muscha

pocztówka nr 19

Jezioro Płaskie

Pocztówka nr 20

Dodaj komentarz