You are currently viewing <strong>Józef Schier (1933 -2021). Profesor medycyny, chirurg, konsultant filmowy.</strong>

Józef Schier (1933 -2021). Profesor medycyny, chirurg, konsultant filmowy.

Józef Schier, prof. med. zamieszkał w Jerzwałdzie w latach 80 – tych XX w. Pracując na co dzień w Warszawie do wsi przyjeżdżał na weekendy oraz w czasie urlopu.

Oprócz działalności naukowej oraz klinicznej Pan Schier był konsultantem medycznym podczas nagrania słynnego filmu Andrzeja Titkowa pt. „Układ Krążenia”

  http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/124186
Dialogi do tego filmu napisał m.in. Aleksander Minkowski.

W biuletynie Pomezaniae nr 224 zamieszczono zdjęcie trzech panów: Jan Józef Lipski, Jan van Unnik oraz Józef Schier, fot. J. Sokołowski 1989 rok.

z archiwum Janusza Sokołowskiego

17 marca 1995 roku odbyło się w Jerzwałdzie uroczyste przekazanie lokalnej społeczności ambulatorium. Organizatorem i głównym sponsorem tego przedsięwzięcia był prof. med. Józef F. Schier. Niestety ówczesne władze gminne nie doceniły właściwie tego wielkiego zaangażowania Pana Profesora wobec jerzwałdzkiej społeczności i nie podjęło żadnej aktywności aby utrzymać ten punkt ambulatoryjny „przy życiu”. Praktycznie więc to ambulatorium nigdy nie zaczęło działać. Jakie to musiało być „faux pas” wobec darczyńcy.
A jerzwałdzianie musieli się wstydzić za swe władze gminne.
Szkoda, bo od tego momentu nasz zacny mieszkaniec nie „wychylił” się już z żadną inną inicjatywą.

O tym wydarzeniu napisał p. J. Sokołowski w „Pomezaniae” nr 226 str. 7-9

Tytuł artykułu „O nieudanych przedsięwzięciach”.

I w Forum Powiatowym z 1995 roku

Prof. Józef Schier bywał na koncertach organizowanych przeze mnie w Jerzwałdzie. W roku 2014 na koncercie Leszka Możdzera podczas wernisaży malarstwa Alfonsa Kułakowskiego pamiętam, ze był z małżonką. Po tym koncercie dowiedziałem się, że Pan Schier znał się z Aleksandrem Minkowskim od czasów szkolnych. Razem zdawali maturę we Wrocławiu. Potem ich drogi się rozeszły. Spotkali się dopiero po latach w Jerzwałdzie.

Prof. Józef Schier zmarł 9 lipca 2021 roku w Warszawie.

Dodaj komentarz