You are currently viewing <strong>Sam na sam ze sobą. Zbigniew Nienacki. Olsztyn Literacki z roku 1978.</strong>

Sam na sam ze sobą. Zbigniew Nienacki. Olsztyn Literacki z roku 1978.

Ten autowywiad Nienackiego, będący rozmową z samym sobą opublikował miesięcznik „Warmia i Mazury” w specjalnej wkładce dwunastostronicowej (pod tytułem „Olsztyn literacki”) w lipcowym numerze 1978 roku.

Pełen tekst tego autowywiadu:

https://znienacka.com.pl/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1581458202-Sam-na-sam-ze-sob-Warmia-i-Mazury-tekst.pdf

Ja publikuję skany, które wykonałem z tejże wkładki do miesięcznika Warmia i Mazury nr 7 /1978, który zakupiłem w tymże roku 1978. Blisko dwanaście lat temu udostępniłem ten materiał Mirkowi Mastalerzowi, który rozpowszechnił go w środowisku Fanów twórczości Zbigniewa Nienackiego. Teraz być może sięgnie po tę lekturę ktoś w fanów Jerzwałdu.

Kustosz, który najwyraźniej do fanów Jerzwałdu również przystaje tak oto opisał ten autowywiad na stronie Portalu ludzi ciekawych świata.

„Ten bardzo obszerny wywiad Nienackiego z sobą samym to właściwie esej o literaturze i środowisku literackim, ale też w pewnym sensie projekcja jego kondycji psychicznej AD 1978. Sporo gorzkich słów i wylanych żalów. To czas „Uwodziciela” a więc wyraźnej fascynacji psychiatrią i medycyną. Sporo ciekawych rzeczy, ale trzeba je wyłowić z morza nieco nużących dywagacji.”

W tej samej wkładce opublikowany został obszerny fragment książki Nienackiego pt. „Raz w roku w Skiroławkach”, która była wówczas jeszcze w fazie pisania.

Dodaj komentarz