You are currently viewing <strong>List z Mazur. Jak być nie popularnym? Felieton Zbigniewa Nienackiego z roku 1981.</strong>

List z Mazur. Jak być nie popularnym? Felieton Zbigniewa Nienackiego z roku 1981.

Po osiedleniu się w Jerzwałdzie pisarz pisał felietony do prasy. W tamtych czasach oprócz łódzkich „Odgłosów” czy olsztyńskiego miesięcznika „Warmia i Mazury” to „Trybuna Ludu” była w kręgu jego zainteresowań.

Oto felieton publikowany w Trybunie Ludu” Nr 74 z dn. 28-29.03.1981 str. 4

Dodaj komentarz