You are currently viewing <strong>Artykuł „Dwie wdowy” Wojciecha Dudy w tygodniku „Prawo i Życie”.</strong>

Artykuł „Dwie wdowy” Wojciecha Dudy w tygodniku „Prawo i Życie”.

Rzecz dotyczy konfliktu między dwiema kobietami, Heleną Nowicką, wdową po pisarzu Zbigniewie Nienackim oraz Alicją Janeczek, wieloletnią partnerką, która mieszkała z pisarzem w Jerzwałdzie do jego śmierci przez około ćwierć wieku.

Skan  tego całostronicowego artykułu zachował się w spuściźnie po Januszu Sokołowskim, leśniku, satyryku oraz działaczu społecznym i wydawcy biuletynu Społeczno – Kulturalnego  „Pomezaniae”, który ukazywał się w Jerzwałdzie w latach 1991-2011.

Niestety nie ustaliłem daty publikacji tego artykułu.

Prawo i Życie – polskie czasopismo prawnicze ukazujące się w Warszawie w latach 1956–2000. Do 1973 było dwutygodnikiem, później tygodnikiem. Do 1991 był to organ Zrzeszenia Prawników Polskich. W 2000 nakład wynosił 15 000 egzemplarzy. Wojciech Duda, dziennikarz tego tygodnika w latach 90 – tych.

Dwie wdowy. Wojciech Duda – Prawo i Życie

Dodaj komentarz