Nienacki story

Janusz Sokołowski, leśnik i satyryk mieszkający w Jerzwałdzie od roku 1978 często pisał o pisarzu w lokalnej prasie. Wiec zdarzyło się to również w biuletynie "Uroczysko". Tym razem chodziło o…

2 komentarze

Kronika Jerzwałdu

W tym miejscu tworzymy chronologiczny opis wydarzeń w Jerzwałdzie od czasów najdawniejszych do współczesności: Proszę dopisywać w komentarzach ważne wydarzenia z życia naszej wsi, o których wiecie a ja będę…

2 komentarze

Zrozumieć Alicję

Artykuł Janusza Sokołowskiego w Kurierze Iławskim  nr 21 ( 8.10.1997) str. 6 zapraszam do lektury z archiwum Janusza Sokołowskiego W tym temacie kolejny artykuł udostępniony mi przez Kazika Skrodzkiego z…

0 Komentarzy

Zbigniew Nienacki – Artysta skuteczny

Artykuł pośmiertny Janusza Sokołowskiego zamieszczony w Pomezaniae Nr 91/1994. Artysta skuteczny        Od polityków żądamy, by byli skuteczni. Od twórców oczekujemy artyzmu. Dla mnie Zbigniew Nienacki był artystą skutecznym.        …

0 Komentarzy