You are currently viewing <strong>Park Wiejski w Jerzwałdzie</strong>

Park Wiejski w Jerzwałdzie

Powstał w roku 1997 z inicjatywy Jasona Sickle z USA, który odbywał Służbę Korpusu Pokoju w Parku Krajobrazowym w Jerzwałdzie. On zaprojektował, znalazł finansowanie i go wykonał.

Cała historia tego przedsięwzięcia opisana jest w jerzwałdzkim Biuletynie Uroczysko z roku 1997.

Skany te otrzymałem kilka lat temu od Pani Danuty Sokołowskiej.

Park Wiejski w Jerzwałdzie funkcjonował przez blisko 20 lat. Niestety, nie był należycie konserwowany wiec uległ z czasem degradacji i musiano go rozebrać ponieważ zagrażał już bezpieczeństwu użytkowników.

Dodaj komentarz