You are currently viewing <strong> Mieszkańcy przedwojennego Jerzwałdu (niem. Gerswalde)</strong> 

 Mieszkańcy przedwojennego Jerzwałdu (niem. Gerswalde) 

Po wojnie byli mieszkańcy naszej wsi często spotykali się i wspominali swoją małą ojczyznę, jakim było Gerswalde in Ostpreussen. Tę nieformalną grupę nazwano „Gerswalder”. Kiedy stosunki polsko – niemieckie unormowały się zaczęli również przyjeżdżać do Jerzwałdu.

Spotykali się zwykle z Getrudą Hermann oraz jej córką Giselą, która nie wyjechała po wojnie do Niemiec. Dom Pani Giseli Mazur z d. hermann, w centrum wsi stał się swojego rodzaju mekką dla odwiedzających Jerzwałd „Gerswalderów”. Jednym z pierwszych był Herbert Schramke, na stałe mieszkający w Heessen (RFN). To on napisał w latach 1980-81 opracowanie „Dokumentation Gerswalde”. Wymienił w nim ulice i jej przedwojennych mieszkańców. Oto ten wykaz sporządzony przeze mnie w pliku Excell, w dwóch kartach, jedna wymienia byłych mieszkańców Gerswalde ulicami, druga alfabetycznie.

Drugim Niemcem, byłym mieszkańcem naszej wsi był Kurt Dietrich, na stałe mieszkający w Ilmenau (NRD), który 10 lat później napisał swoje wspomnienie z Jerzwałdu pt. ” Sehensucht nach Gerswalde”. On tez narysował z pamięci Plan Gerswalde, stan na dzień 23 stycznia 1945 rok.

warto porównać ten plan z innym, również narysowanym z pamięci, lecz przez innych byłych mieszkańców.

do porównania jest jeszcze inny Plan Jerzwałdu z 1945 roku.

Dodaj komentarz