You are currently viewing <strong></em>Kronika Szkolna – Jerzwałd 1.09.1986 – 24.06.1994</strong></em>

Kronika Szkolna – Jerzwałd 1.09.1986 – 24.06.1994

W szkołach był kiedyś zwyczaj prowadzenia kroniki. Odnalazłem takową dla Szkoły Podstawowej (wówczas – trzyletniej) w Jerzwałdzie. Oryginał jest przechowywany w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dobrzykach. Niestety starszej kroniki tam nie ma. Czy była prowadzona? 

Szkoła Podstawowa w Jerzwałdzie zaczęła funkcjonować w 1946 roku. Do siedmioklasowej szkoły uczęszczało wówczas ok. 130 dzieci.  Później już jako szkoła 8 klasowa funkcjonowała do 1974 roku, następnie działała jako trzyklasowa  filia Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Dobrzykach kierowana przez Reginę Witesko i Elżbieta Blonkowską. W roku 1998 jerzwałdzka szkoła  został zlikwidowana a budynek szkolny został sprzedany na przetargu zorganizowanym przez Gminę Zalewo w roku 2001.

Dodaj komentarz