You are currently viewing <strong>Uroczysko – Biuletyn przyrodniczy wydawany w Jerzwałdzie</strong>

Uroczysko – Biuletyn przyrodniczy wydawany w Jerzwałdzie

„Uroczysko” gazetka dla dzieci i młodzieży jest wydawana przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich od 1997 roku. Ukazuje się zazwyczaj dwa razy w roku w nakładzie 2000 egz. Głównymi adresatami gazety są uczniowie szkół podstawowych z terenu gmin leżących w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich.

Gazeta dostarczana jest do szkół, bibliotek i domów kultury nieodpłatnie. Wydawanie jej wspierane było przez wiele lat  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Obecnie gazetka finansowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji o biuletynie oraz możliwość pobrania archiwalnych numerów (od nr 57) znajdziecie na stronie:

https://zpk.warmia.mazury.pl/biuletyn-przyrodniczy-uroczysko/

Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1997 roku. Jednym z inicjatorów i pierwszym redaktorem naczelnym biuletynu był Jason Sickle. Tytuł wymyślił dyrektor ZPK Pan Krzysztof Słowiński.

Być może wkrótce uda się zeskanować pozostałe numery biuletynu począwszy od nr 1 i udostępnić je w internecie na stronie ZPK.

Oto skany pierwszego numeru.

Uroczysko nr 1 strona 1
Uroczysko nr 1 strona 2
Uroczysko nr 1 strona 3
Uroczysko nr 1 strona 4
Uroczysko nr 1 strona 5
Uroczysko nr 1 strona 6
Uroczysko nr 1 strona 7
Uroczysko nr 1 strona 8

W biuletynie „Uroczysko” Janusz Sokołowski prowadził rubrykę „Jaki styl?”

Opisywał on ciekawsze pod względem architektonicznym budynki jerzwałdzkie.

Uroczysko

Dodaj komentarz