plenfrderuesuk

Okolice

Susz - Wspomnienia lekarza niemieckiego*

12 lipiec, 2017 | Wyświetleń:775

* Autorem wspomnień jest Graf Hans von Lehndorf (ur. 13.04.1910 r. – zm. 04.09.1987 r.) – niemiecki chirurg i pisarz, żonaty z Margarethe Gräfin Finck von Finckenstein. Jego ojcem był Siegfried Graf Lehndorff, a matką Maria von Oldenburg z Januszewa. Graf Hans von Lehndorf spisał wspomnienia na podstawie prowadzonego dziennika i zachowanych w pamięci faktów, a następnie opublikował w postaci książki pt. „Ostpreussisches Tagebuch. Aufzeichnungen eines Arztes aus den Jahren 1945–1947. Monachium 1961. – Pamiętnik prusko-wschodni”. Zapiski lekarza z lat...

OSP Dobrzyki

Zebranie członków OSP Dobrzyki (24.02.2017 )

10 marzec, 2017 | Wyświetleń:675

W dniu 24.02.2017 w Świetlicy w Dobrzykach odbyło się Walne Zebranie członków OSP Dobrzyki, podsumowujące działalność jednostki w 2016 roku. Swą obecnością uroczystość uświetnili: Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, Dowódca JRG KP PSP w Iławie kpt. Kamil Szczech, Dyrektor ZS w Dobrzykach Jacek Dobrowolski oraz Sołtys Kazimierz Twardowski. W czasie zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności OSP w 2016 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiony został także plan działalności i plan finansowy na 2017 rok. Zgodnie z wnioskiem...

Dobrzyki

Kanał Dobrzycki (niem. Weinsdorfer Kanał)

12 listopad, 2016 | Wyświetleń:1059

Liczący współcześnie około 2,6 kilometra długości Kanał Dobrzycki, łączący jezioro Jeziorak z jeziorem Ewingi - a więc miasta Iławę i Zalewo - jest najstarszym kanałem żeglownym w Polsce!    

Zalewo

Zalewo 2013-Pożegnanie Lata cz.2 (TVP OLSZTYN)

11 listopad, 2016 | Wyświetleń:627

Zalewo

Zalewo 2013 -Pożegnanie Lata cz.1 (TVP OLSZTYN)

11 listopad, 2016 | Wyświetleń:617

Dobrzyki

Zegar wieżowy w kościele w Dobrzykach

11 listopad, 2016 | Wyświetleń:1087

  Mechanizm napędowy nieczynnego zegara wieżowego w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Dobrzykach znajduje się poniżej poziomu dzwonów. Widoczne z zewnątrz tarcze zegarowe znajdują się już na poziomie wyższym, tym samym,na którym zawieszone są dzwony.Stąd obie tarcze częściowo zasłaniają ażurowe okiennice, przez które roznosi się dźwięk dzwonów. Jak działał i kiedy został zbudowany? Oto odpowiedzi, przygotowane przez znawców zegarów wieżowych z Wielkopolski. Data powstania, wykonanie.Powstanie mechanizmu zegara datuje się,z uwagi na konstrukcję, na połowę XVIII wieku.Być może pochodzi z roku budowy wieży(1736), bądź jej konserwacji (1776). Na przestrzeni tego czasu...

Dobrzyki

Moje dobrzyckie wspomnienia - Irena Truszkowska

10 listopad, 2016 | Wyświetleń:1226

Dobrzyki, przed wojną Weinsdorf, po 1945 roku Winowo, później Dobrzyki. Jestjedną z największych wsi w gminie Zalewo. Głównym zajęciem mieszkańców jestrolnictwo. Wiele osób dojeżdża do pracy w pobliskich zakładach w Zalewie, takich jak:Polirol, Dam - Rob, Lech - Drób i innych. Kiedyś też dojeżdżano, ale autobusami PKS,które z trudnością mieściły chętnych z biletami miesięcznymi. Sporo pracowało wtedy wgarbarni, Metalowcu, GS, POM, SKR.Opowieść zacznę w momencie, kiedy mieszkańcy Weinsdorf w mroźne,styczniowe dni 1945 roku w pośpiechu musieli opuścić swoje domostwa. Ich...

OSP Dobrzyki

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50

08 listopad, 2016 | Wyświetleń:605

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w pagery i telefony komórkowe. Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi umożliwia dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków. Obejmuje swoim zasięgiem ponad 80% powierzchni naszego kraju. W dniu 11.10.2016r. Osp Dobrzyki została włączona w system DSP-50  W znaczący sposób skróci to czas reakcji na sygnał alarmowania i pozwoli na dalsze podnoszenie jakości stawianych przed nami zadań 

Kościół

Czarna madonna w Dobrzykach (2012)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:754

Historia

Jerzwałd (dawniej Gerswalde)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:707

    Jerzwałd założyli Krzyżacy jako wieś pruską. Do naszych czasów zachowały się  dwa krzyżackie akty nadania Jerzwałdu spisane w języku łacińskim, które odnalazłem w archiwum w Berlinie (skany oryginałów w fotogalerii) . Dokumenty te na moją prośbę przetłumaczył nieodpłatnie wybitny uczony polski ks.prof. Alojzy Szorc , który dla lepszego zrozumienia tekstu podał w nawiasach nazwy i miary współczesne. Oto, co napisali Krzyżacy o Jerzwałdzie prawie 700 lat temu. Akt nadania z 23 lutego 1330 r. (tlum. ks. prof. A. Szorc) W imię Pańskie.Amen. My brat Luder z...

Historia

Bądze (dawniej Bensee)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:648

Wieś Bądze (niem. Bensee) powstała dopiero pod koniec XVIII w. Najstarszy zapis o osadnictwie w tym miejscu pochodzi z 23 lutego 1786 r., który mówi o pozwoleniu Johannowi Schipplicke na uprawianie rybołówstwa. W 1794 r. mieszkańcy wsi otrzymali prawo dzierżawienia ziemi, którą 30 kwietnia 1795 r. przyznano im na własność dziedziczną. Były to grunty nazwane „Scheffelplätze”, co oznacza pola uprawne uzyskane po wykarczowaniu lasu. Wieś otrzymała nazwę jezioro, nad którym została założona. Nazwę tego jeziora wymienia dokument krzyżacki z 1294...

Historia

Tarpno (dawniej Terpen)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:589

Pruska wieś czynszowa. Obszar pierwotny - ok. 218ha (13 włók). W latach 1937/1939 - 225 mieszkańców. Charakter wsi - majątek. Zachowane elementy układu: dwór , już w stanie częściowej ruiny, zaniedbany park, cmentarz rodowy, budynki gospodarcze. Dobra rycerskie powstały w Tarpnie prawdopodobnie w XV wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku, były własnością rodu von Sydów. Około 1818 roku ówczesny właściciel Tarpna Otto von Sydow był starostą powiatu morąskiego. Pod koniec XIX wieku i do 1945 roku, majątek był własnością...

Historia

Jezierce (dawniej Haack)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:601

Wieś Hak ( niem. Buy Cialis Online: Generic (Tadalafil) and Brand Cialis available. Haack) powstała w 1286 r. pod nieznaną ze znaczenia nazwą pruską Pokotite. Krzyżacy nadali wieś wolnemu rycerzowi pruskiemu pisemnym aktem lokacji, podobnie jak Keyserswalde (obecnie Jerzwałd) dla innego wolnego wojownika pruskiego Skypelona. W dokumentach późniejszych wieś nazwana jest Heckintuffel, Hackenteufel i ostatecznie Haack, co wskazuje na ponowną lokację jeszcze w okresie krzyżackim. Nazwa wsi Haack, co nie posiada w języku niemieckim żadnego znaczenia, została przekształcona w polski Hak.W 1538 r. mieszkali w niej...

Dobrzyki

Dobrzyki (dawniej Weinsdorf)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:611

Lokacji dokonał komtur dzierzgoński nadający sołtysowi Wigandowi 60 wółk. Dokument lokacyjny wystawił Mistrz Krajowy Sack, 30 marca 1304 roku. Sołtys otrzymał 6 wółk wolnych od czynszu wraz z jedną trzecią wpływów z niższego sądownictwa. Pierwsi osadnicy przybyli z Weinsdorf z Turyngii. Młyn działał już w 1327 roku. Kościół zbudowano w 1335 roku (według innych źródeł przed 1320 rokiem). W czasach późniejszych był rozbudowany. Wokół kościoła znajdował się cmentarz przeniesiony w XVIIIw. poza miejscowość. Po reformacji kościół stał się obiektem ewangielickim. Od...

Historia

Kupin (dawniej Kuppen)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:648

Po raz pierwszy nazwa Kupin pojawia się dokumencie krzyżackim z 25 maja 1315 r., w którym wielki mistrz zakonu krzyżackiego Karl von Trier nadaje Prusowi Symeko pola dzisiejszych Girgajn i opisuje ich położenie w styczności z ville Kuppen – posiadłość Kupin. Pierwszy akt nadanie Kupina z 1299 r. zaginął, istnieje jednak jego odnowienie w języku niemieckim z 21 grudnia 1320 r., które brzmi tak: Dokument lokacyjny dla wsi Kuppen W Imię Boga Ojca, Amen. My, Luter von Braunschweig, Brat Zakonu Szpitala Najświętszej Marii...

Kościół

Trochę historii o kościele

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:744

Kościół katolicki w Dobrzykach zawsze cieszył się zainteresowaniem badaczy; zapewne ze względu na interesującą elewację wschodnią, którą po raz pierwszy opisał w 1893 roku A. Boetticher i określił jej powstanie na czas przed 1320 rokiem. Pięćdziesiąt lat później datowanie to powtórzył B. Schmid. Dokładniejsza analiza obiektu znalazła się w katalogu zabytków serii DEHIO-HANDBUCH wydanej w 1952 i 1993 roku. Czas budowy presbiterium określono na lata 1320/30 chór, a budowę nawy na okres 1360-80. Na podstawie przekazów źródłowych ustalono, że kościół restaurowano w latach...

Kościół

Uziom i odwodnienie kościoła (2009)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:651

Dobrzyki

Przebudowa Mostu w Dobrzykach (2009)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:683

    W dniu 23 stycznia 2009r. na terenie gminy odbyło się uroczyste otwarcie nowo pobudowanego mostu w Dobrzykach połączone ze Spotkaniem Noworocznym. Organizatorami uroczystości byli Starosta Powiatu Iławskiego Pan Maciej Rygielski oraz Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Senatora RP Pana Stanisława Gorczycy, Burmistrzów ościennych Gmin, Radnych Powiatu Iławskiego, Radnych Rady Miejskiej w Zalewie, przedstawicieli służb porządkowych, sołtysów i przewodniczących osiedli, przedsiębiorców z terenu Gminy Zalewo, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu. Otwarcie rozpoczęło się od...

Dobrzyki

Koncert kolęd w kościele w Dobrzykach (2009)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:709

Koncert kolęd w Dobrzykach zorganizowała Renata Grążąwska- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu. Dnia 18 stycznia 2009 r. kościół parafialny w Dobrzykach, gm. Zalewo, wypełnił się wiernymi. Śpiewaliśmy kolędy podczas mszy św. celebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Mariusza Pawlikowskiego oraz daliśmy 40 minutowy koncert po jej zakończeniu. Ksiądz proboszcz, na początku mszy św., przywitał naszych wykonawców, nazywając nas przyjaciółmi i zrezygnował z kazania na rzecz koncertu kolęd. Tym razem wystąpiliśmy w składzie: Max Cover, Ala Dubień oraz zespoły wokalne...

Wiadomości

Szkoła rok szkolny 1960/61

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:520

Nauczyciele od lewej:. Bronisława Dziurdzia , Stanisław Parzęcki , Justyna Lewczyk , Jan Nidzgorski Uczniowie od lewej:. Krystyna Słomiana , (na dole w rzędzie z nauczycielami po lewo) Zofia Walska , Tadeusz Nidzgorski , Józef Dobies , Roman Zalewski ,(Jerzwałd) Mirosława Kobus , Halina Śledzik (na dole w rzędzie z nauczycielami po prawo)

Wiadomości

Szkoła Dobrzyki (1991)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:704

  Zdecydowano o rozbudowie szkoły tzn. - budowie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, izbami lekcyjnymi i łącznikiem nowego obiektu ze starym budynkiem szkolnym. Już wiosną 1991 r. ruszyły prace budowlane, a cały nadzór nad powstającą inwestycją objęła dyr. szkoły Grażyna Tuszewicka, którą wspierał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Dobrzykach z jego najaktywniejszymi członkami Stanisławem Bulskim, Jackiem Dobrowolskim i Franciszkiem Kowalewskim. 1 kwietnia 1996 r. dyrektorem szkoły został Jacek Dobrowolski, którego priorytetowym zadaniem było dokończenie rozbudowy szkoły. W dniu 21 kwietnia 1997...

Okolice

Pałac w Pozortach

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:521

Strona Internetowa Pozorty  We wsi znajduje sie dwór o charakterze willowym, położony nad jeziorem Pozorty. W Pozortach był niewielki majątek ziemski należący do tzw. klucza w Małdytach (do połowy XIX w.). W 1845 r. majątek z dworem zakupiony został przez Carla Schäfera, przybyłego z Saksonii, pozostawał we własności rodziny do 1945 r. Pierwszy dwór został zniszczony w pożarze w 1913 r., nowy wybudowano w 1924 r. Z dawnego założenia zachował się dwór, duży park graniczący z jeziorem (z częściowo wyciętym starodrzewem) oraz...

Historia

Rucewo (dawniej Rotzung)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:562

Historia Dwór z końca XIX w.Przed przybyciem Krzyżaków tereny obecnego Rucewa należały do szczepu pruskiego Geriów. W czasach krzyżackich ziemie te nadawane były Prusom, w zamian za daniny i wystawienie uzbrojonego rycerza, który musiał stanąć na wezwanie zakonu. Pierwszymi ich właścicielami był Skypelon, następnie Lutyne i jego brat Warpune. Na pocz. XVIII w ziemie te wyludniły się całkowicie na skutek zarazy w 1709 r. Później zaczęli się tu pojawiać polscy osadnicy. Wieś wzmiankowana w dokumentach z roku 1712, jako wieś szkatułowa...

Kościół

Wymiana witraży (2014)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:547

Z inicjatywy WUOZ w Olsztynie, a zwłaszcza szefowej Delegatury Elbląskiej WUOZ - pani Marii GAWRYLUK; której dziękuję niniejszym za "duchową opiekę" i mądre rady natury merytorycznej, przystąpiliśmy do wymiany witraży w kościele parafialnym, w części kościoła zwanej nawą oraz w zakrystii. Stan witraży a zwłaszcza stopień ich zniszczenia zagrażający czasami bezpieczeństwu ludzi przebywających w obiekcie, skłonił nas do podjęcia się tego dużego - jak na możliwości finansowe mojej parafii - dzieła dla potomnych; mam nadzieję że na całe lata... Może...

Historia

Historia szkoły w Dobrzykach

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:567

Szkoła w Dobrzykach rozpoczęła funkcjonowanie 1 września 1946 r. jako siedmioklasowa szkoła podstawowa. Kierownikiem w latach 1946 – 1955 był Józef Mioduszewski.Od września 1955 r. do sierpnia1975 r. funkcję kierownika, a następnie dyrektora szkoły pełnił Stanisław Parzęcki. W tym czasie Szkole Podstawowej w Dobrzykach podlegały punkty filialne w Matytach i Jerzwałdzie. W 1973 r. S.P w Dobrzykach przyjęła uczniów klas młodszych z rozwiązanej szkoły w Surbajnach i Matytach. Fot. Uczniowie klasy siódmej oraz grono pedagogiczne (zakończenie roku szkolnego 1960-1961) W latach 1975 –...

Okolice

Siemiany legenda o białym chłopie

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:784

Wiele lat temu żył Siemianach bogaty kupiec Herman, miał przepiękną córkę o imieniu Luba. Córka dorastała w towarzystwie drwala Gerhardta, co bardzo nie podobało się ojcu. Jednocześnie o jej względy zabiegał leśniczy z Starych Siemian Rudolf Shchwalendorf, człowiek zły i podstępny, to w nim Herman upatrywał przyszłość swojej córki. Ta, niezdecydowana miała coraz więcej adoratorów, pojawili się: syn młynarza Jan, syn Christiana Korna właściciela huty szkła z pobliskich Solnik – Alfred oraz rybak Zygfryd. Podczas rozmowy z Rudolfen ten podsunął ojcu rozwiązanie problemu...

Okolice

Zatopiony kościół w jeziorze Jasne

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:743

Jerzwałd i jezioro Jasne. Niedaleko Jerzwałdu znajduje się jezioro Jasne, które od 1995 r. jest rezerwatem przyrody. Błękit i przeźroczystość wody tego jeziora fascynuje od lat mieszkańców okolicznych wsi, turystów i naukowców. Na mapie z 1871 r. zapisano jego nazwę jako Gesnar. Pochodzi ona od słowa staropolskiego Jesnar (jasny), gdzie nastąpiła zmiana przedrostka je na ge. Okazuje się, że do 1945 r. mieszkańcy Siemian używali polskiej nazwy jeziora. We wspomnieniach przedwojennego mieszkańca Jerzwałdu zapisana została niezwykła opowieść o tym jeziorze*.

Okolice

Napoleon w Kamiencu

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:573

Sprawozdanie z pobytu cesarza francuskiego Napoleona I w Kamieńcu w roku 1807*. Spisano w Kamieńcu dnia 02.12.1841 r.

Okolice

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:539

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego został utworzony w 1993 roku. W jego granicach znajdują się fragmenty pięciu gmin, w tym również Gmina Zalewo. Park wraz ze strefą ochronną zajmuje powierzchnię 43083 ha. Siedziba Zarządu Parku znajduje się w Jerzwałdzie (Gmina Zalewo). Na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego znajduje się 31 jezior, z najdłuższym w Polsce jeziorem Jeziorak, które ma długość 27km. Teren Parku ma bardzo bogatą szatę roślinną i zwierzęcą. Na jego terenie znajdują się również interesujące pod względem historycznym miejsca, z...

Okolice

Pałac w Kamieńcu

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:610

Pałac w Kamieńcu – późnobarokowy pałac w Kamieńcu, budowany na zlecenie Conrada Fincka von Finckenstein w pierwszej połowie XVIII w. wedle projektu osiadłego w Prusach Wschodnich angielskiego architekta Jana von Collasa. Wchodził w skład majątku ziemskiego (ordynacji) rodu Finckensteinów. Budowa trwała cztery lata, a zakończono ją w 1720 roku. Pałac został zbudowany w stylu francuskiego baroku.   Został splądrowany i nieznacznie uszkodzony w styczniu 1945 r. przez Armię Czerwoną. Od 1945 pałac był sukcesywnie obrabowywany z elementów wyposażenia przez szabrowników. W 1947...

Okolice

Zamek krzyżacki w Przezmarku

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:550

Pierwszy zamek krzyżacki w Przezmarku został wzniesiony z drewna w II połowie XIII w. Wznoszenie nowego, tym razem z cegły, zainicjował komtur dzierzgoński Luter z Brunszwiku, pełniący równocześnie obowiązki wielkiego szatnego zakonu. Obiekt stanął na miejscu dawnego grodu pruskiego; prace trwały od 1316 do 1331. Początkowo na zamku rezydował prokurator krzyżacki, następnie obiekt stał się siedzibą wójta. Chociaż zamek położony był w bardzo dogodnym do obrony miejscu, w 1410 został przejęty bez walki przez wojsko Władysława Jagiełły, by już rok...

Historia

Rudnia (dawniej Rohden)

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:500

Historia Dwór z 1905 roku. - W latach 20. XX w. należał do Neumannów. Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta. Przekryty dachem, od frontu ganek wsparty na czterech filarach. Zachował się niewielki park.

Historia

Gubławki (dawniej Gablauken)

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:552

W odległości ok. 20 km od Iławy, na cyplu oblewanym przez wody zatoki Kraga, z której wychodzi Kanał Elbląski, leży wieś Gubławki założona na miejscu pruskiej osady roku przez polskich osadników ze szlacheckiego rodu Przyjemskich herbu Rawicz w 1392. Nazwa wsi pochodzi od pruskiego imienia Guby i słowa lauks używanego przez Prusów dla oznaczenia łanu pól albo łąk, stąd Gubławki (Gubylauken) czyli lauksy Gubego. Z rąk Przyjemskich Gubławki przeszły we władanie Augusta von Dovgerloch. W okresie lat 1660 – 1747 Gubławki i...

OSP Dobrzyki

Dzień Strażaka w Olsztynie (maj 2016)

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:548

 podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olsztynie odebraliśmy nagrodę za zajęcie II miejsca w plebiscycie na najpopularniejszą jednostkę OSP powiatu iławskiego! ; Dziękujemy wszystkim za wsparcie i głosy oddane na OSP Dobrzyki :-)

Okolice

Wielki Dwór (dawniej Ankern)

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:496

Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, dwukondygnacjowy, przekryty dachem naczółkowym. Elewacje wzdłużnie siedmioosiowe. Pośrodku fasady ganek w formie wielobocznego ryzalitu, z tarasem, poprzedzony szerokimi schodami. Na osi elewacji ogrodowej dostawiona była duża, drewniana weranda, ażurowa, wsparta na kolumnach, które podtrzymywały drewniane belkowanie tarasu. Zachowała się oryginalna stolarka, sufity stiukowe.Park Park ze zróżnicowanym drzewostanem i stawem.

OSP Dobrzyki

70 rocznica utworzenia jednostki

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:632

W dniu 17.09.2016 w remizie i świetlicy w Dobrzykach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji przypadającej w tym roku 70 rocznicy utworzenia jednostki Osp Dobrzyki. Swoją obecnością spotkanie uświetnili m. in. Burmistrz Zalewa i Prezes ZG ZOSP RP w Zalewie Marek Żyliński, Dyrektor ZS w Dobrzykach Jacek Dobrowolski, Dyrektor ZOSziP i wieloletnia druhna Osp DobrzykiGrażyna Tuszewicka - Pełka, Sołtys Kazimierz Twardowski oraz nasi serdeczni koledzy z jednostek OSP z gminy Zalewo. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii powstania i działalności naszej jednostki...

Dobrzyki

Opowieść mojej Babci

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:320

Nazywam się Mateusz Bochno i mieszkam w Dobrzykach razem z moimi rodzicami i Babcią ( mamą mojego taty).Moja Babcia ma 85 lat i mieszka tu już bardzo długo. Jednak ten dom nie jest jej domem rodzinnym.Mój pradziadek, Józef Cyrson, pochodził z Kaszub, natomiast prababcia,Marta Cyrson, z okolic Kwidzyna i tam też przyszła na świat moja babcia Małgorzata.W te okolice przeprowadziła się razem ze swoją rodziną jako małe dziecko(ok. 2 - 3 letnie - tego babcia dobrze nie pamięta). Pradziadkowie kupili...

Dobrzyki

Zamkowa Góra w Dobrzykach

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:498

Od Redakcji: W ub. roku ukazała się książka pt Archaeologica. Hereditas. Grodziska Warmii i Mazur. 1-pod red. Z. Kobylińskiego. W rozdziale pt: »„Wykopaliska" w archiwach - archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza Iławskiego« , autorstwa Seweryna Szczepańskiego, ukazane sę materiały archiwalne dotyczące różnych, ciekawych dla archeologów, miejsc Pojezierza Iławskiego, w tym dotyczące miejscowości z gminy Zalewo: Boreczna - Mózgowa, Dobrzyk, Jaśkowa - Janik Wielkich, Urowa i Wieprza. Do artykułu wybraliśmy fragment dotyczący Zamkowej Góry w Dobrzykach. Uzupełnieniem artykułu jest Legenda...

Dobrzyki

Wspomnienia Haliny Śledzik

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:1510

Pierwsi polscy osadnicy przybyli do Dobrzyk 20 maja 1945 r., było to kilka rodzin wracających z tułaczki wojennej. We wsi (noszącej wówczas niemiecką nazwę Weinsdorf) mieszkało też kilku polskich robotników przymusowych, wśród nich nauczycielka Helena Mioduszewska. To z jej inicjatywy  już 1 września 1945 r. rozpoczęła swoją działalność szkoła, jako pierwsza powojenna placówka na ziemi Zalewskiej i jedna z pięciuw powiecie. Lekcje odbywały się wówczas w domu, gdzie później zamieszkał MichałOgonowski, gdyż we właściwym budynku szkoły stacjonowali żołnierze. Uczniowie byliw bardzo zróżnicowanym wieku i...

Dobrzyki

Badania architektoniczne kościoła parafialnego w Dobrzykach

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:926

Od Redakcji: Poniższy artykuł Profesor Ewy Łużynieckiej pod tytułem„Architectural examinations of the parish church in Dobrzyki" ukazał się w nr 1 (29)czasopisma Architectus w 2011 r. Periodyk Architectus to pismo Wydziału ArchitekturyPolitechniki Wrocławskiej (ISSN 1429-7507, e-ISSN 2084-5227 ul. Bolesława Prusa 53/55;50-317 Wrocław). Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej uzyskało zgodę Autorki iWydawnictwa na przedruk tego artykułu przetłumaczonego na język polski. Uznaliśmy, żenaszych czytelników na pewno zainteresują ciekawe wiadomości na temat architekturykościoła w Dobrzykach pozyskane przez Autorkę w trakcie architektonicznych badańnaukowych w 2010...

Dobrzyki

Immanuel Kant na Ziemi Zalewskiej

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:621

W dwusetną rocznicę śmierciMiasta i domy, podobnie jak instytucje i firmy, znajdują się nie tylko w realnej przestrzeni, ale także duchowej. Tworzą ją związani z nimi ludzie, a także historia samych tych miejsc czy organizacji. Starając się taką historię duchową odtworzyć, można natknąć się na wiele interesujących powiązań i odniesień. Tak jest również w przypadku Zalewa. Asumptem do takich właśnie poszukiwań jest przedwojenna nazwa dróżki Philosophenweg (Ścieżka Filozofów) w północnej części miasta. Spacerując tą ścieżką, można było w ciszy i...

Historia

Witoszewo (dawniej Kunzendorf)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:535

Przed przybyciem Krzyżaków  tereny obecnego Witoszewa należały do pomezańskiego szczepu pruskiego Geriów, których terytorium obejmowało obecny obszar od  wsi Karpowo do Jerzwałdu z centralnie położonym Zalewem. Na  odcinku od Jeziora Witoszewskiego do Jeziora Gemben widnieją  w lesie staropruskie wały obronne,  w ich pobliżu znaleziono przed wojną lance, szable i podkowy.  Podobne, równie dobrze zachowane wały istnieją też  w okolicy Jerzwałdu: między jeziorem Zdryńskim i Karpiarnią. Wieś Witoszewo założyli Krzyżacy w 1301 r. na powierzchni 674 ha pustki leśnej, czyli na tzw. surowym korzeniu. Spisany wtedy akt lokacji wsi nie...

Zalewo

Odsłonięcie Pomnika w Zalewie (2009)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:526

Dnia 25 września 2009r. w Parku Miejskim w Zalewie uroczyście przez Burmistrz Zalewa Irenę Piechotę i prezes TMZZ Krystynę Kacprzak został odsłonięty pomnik poświęcony żołnierzom napoleońskim zmarłym i pochowanym w Zalewie w 1807r. W 2009 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej wzięło udział w konkursie pod nazwą Kultura Bliska 2009 - Fundacji Wspomagania Wsi i wygrało dofinansowanie do swojego projektu pt „Nieznane ślady historii – groby żołnierzy napoleońskich w Zalewie”. Partnerami projektu był Urząd Miejski w Zalewie, ZGK, M-GCK. Przy ich...

OSP Dobrzyki

Nowa remiza w Dobrzykach 23 05 2015 cz.1

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:527

Kościół

Terytorium parafii

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:559

W skład Rzymskokatolickiej Parafii help site św. Piotra i Pawła w Dobrzykach wchodzą następujące miejscowości: Dobrzyki Jerzwałd Jeziorno Koziny Matyty Rąbity Rucewo Rudnia Siemiany Zatyki Mienie parafii stanowią: plebania, kościół parafialny św. Piotra i Pawła w Dobrzykach z domem parafialnym im. Jana Pawła II, oraz kaplica św. Maksymiliana Marii KOLBE w Siemianach. Własnością parafii jest także cmentarz w Siemianach, którym parafia administruje. Na terenie parafii formalnie zameldowanych jest około 1400 osób - w rzeczywistości jest ich znacznie mniej, jednak brak w tej dziedzinie miarodajnych badań. Parafia należy do Dekanatu Miłomłyn, który leży na terenie...

Kościół

Renowacja XV-to wiecznego krucyfiksu

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:531

Renowacji dokonano dzięki środkom i zaangażowaniu WUOZ w Olsztynie a zwłaszcza Pani Barbarze ZALEWSKIEJ - Konserwator Wojewódzkiej. Szczególne podziękowania należą się Pani Marii GAWRYLUK - szefowej Delegatury Elbląskiej WUOZ w Olsztynie, która była pomysłodawcą i "dobrym duchem" całego przedsięwzięcia od samej idei aż do szczęśliwego końca. Obu Paniom składam serdeczne podziękowania, za zaangażowanie i wszystko co uczyniły dla naszej Wspólnoty Parafialnej

Kościół

Wymiana drzwi w kościele (2008)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:529

Dobrzyki

Kamieniec – mazurska stolica Europy w 1807r. (część 1)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:556

Dzieje pałacu w Kamieńcu Suskim, leżącego przy trakcie Susz-Dzierzgoń, kilkanaście kilometrów od Zalewa, zbudowanego w pierwszej połowie XVIII wieku związane są nierozerwalnie z legendą napoleońską. Jest to obiekt, który zrządzeniem losów, wpisał się do naszej historii, chociaż w pamięci ludzkiej kojarzy się raczej z pewnym romantycznym wydarzeniem.A wszystko zaczęło się pierwszego kwietnia 1807 roku. W tym to bowiem dniu, wraz z przyjazdem Napoleona do Kamieńca, miejsce to stało się centrum politycznym i ośrodkiem dyspozycyjnym władzy dla połowy ówczesnej Europy. W...

Dobrzyki

Kamieniec – mazurska stolica Europy w 1807r. (część 2)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:544

  Intryga przeciwko PoniatowskiemuO ile krótkotrwały epizod, związał Walewską w sposób tak romantyczny z Kamieńcem, o tyle osoba jej brata, pułkownika Benedykta Łączyńskiego kojarzy się raczej z dwuznaczną i nieprzyjemną intrygą, rozegraną w tym pałacu, w której odegrał on jedną z głównych ról. W otoczeniu cesarza przebywało liczne grono Polaków. Obecność ta była w Kamieńcu o tyle konieczna, że decydowały się tu sprawy wojskowe i ustrojowe odradzającej się Polski. Stale więc byli obecni, między innymi, Józef Wybicki, Aleksander Sapieha i Wincenty...

Dobrzyki

Wielka wojna 1410r.

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:600

  Wiadomość o klęsce grunwaldzkiej (15 VII 1410r.) szybko dotarła do mieszkańców Ziemi Zalewskiej oraz osłabionych załóg krzyżackich na zamkach w Przezmarku i Dzierzgoniu. Po stronie Zakonu walczyli pod Grunwaldem również mieszkańcy komturii dzierzgońskiej, a sporo z nich poległo w bitwie. Sukces wojsk Jagiełły spowodował wielki wstrząs dla poddanych państwa krzyżackiego. Ale nie oznaczało to jeszcze całkowitej przegranej Zakonu. W czasie bitwy prawdopodobnie komtur świecki Henryk v. Plauen ze wszystkimi lub z większością swych dość znacznych sił, przebywał gdzieś pomiędzy Sztumem...

Zalewo

Wilkierz Zalewa z 1560 r

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:522

Życie w miastach w czasach historycznych regulowały często wewnętrzne przepisy nazywane wilkierzami. Nie był to jednak jakiś ujednolicony schemat prawny narzucony miastom z zewnątrz przez panującego księcia lub króla. Wręcz przeciwnie, to rady miejskie poszczególnych miast same je dla siebie układały, aby odpowiadały lokalnym potrzebom mieszkańców. Kś. Kujot tak charakteryzuje ten dokument prawny: Rzeczownik Wilkühr (uchwała ludu) oznacza w niemieckim prawie zbiór takich ustaw, które ludność pewnej okolicy bez współdziałania rządu sama dla siebie wydała. Po sporządzeniu wilkierza był on...

Zalewo

Krótki zarys dziejów Zalewa

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:550

KRÓTKI ZARYS DZIEJÓW ZALEWA ●Zalewo powstało na przełomie XIII i XIV wieku przy szlaku handlowym a zarazem w miejscu doskonałym do obrony – między jeziorami Ewingi i Trupen. Założone zostało przez osadników zwerbowanych przez Krzyżaków. Najstarsze nazwy miasta: m. in. Salvelt, Safeldt, Saalfeld wskazują na miejsce pochodzenia osadników – miasto Saalfeld nad rzeką Saale w Turyngii (koloniści często nadawali założonym przez siebie miastom nazwy pochodzące z ich ojczyzny). W 1305 r. Zalewo otrzymało nadanie praw miejskich od komtura dzierzgońskiego. Do naszych...

Zalewo

W zalewskiej szkole straszy

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:789

Historię tę opowiedział mi kilka miesięcy przed śmiercią ojciec, Aleksander Skrodzki, nauczyciel, kierownik i dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalewie w latach 1946-1971. Dotyczy ona zdarzeń, które miały miejsce w pierwszych powojennych latach, po II wojnie światowej, w budynku zalewskiej szkoły. W obszernym gmachu szkolnym, ocalałym z pożarów wzniecanych przez Rosjan w miasteczku, po wyprowadzeniu się załogi rosyjskiej wiosną 1945r., znaleźli zakwaterowanie nauczyciele. Jedna z młodych nauczycielek zamieszkała w pomieszczeniu na parterze, naprzeciwko toalet. Okno jej pokoju wychodziło na porośnięte roślinnością...

Zalewo

Legendy Ziemi Zalewskiej

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:526

Wielki skarb w Przezmarku IOdkąd zamek przezmarcki został zburzony, zaczęło tam straszyć. Od czasu do czasu, straszy tam zresztą i dziś. Pewnego razu, dzieci szukające agrestu, przechodziły koło ruin zamku. Właśnie wtedy, wybiegło psisko, prosto z wnętrz zamkowych piwnic. Na jego szyi, na czerwonej obręczy, wisiał dzwonek. Gdy dzieci stały jeszcze zdziwione, nadjechał wóz na którym siedział woźnica bez głowy. Jedno z nich, młodzieniec, chciał schwytać psa, lecz ten zdążył umknąć z powrotem do piwnic. Podążył tam też ów młodzieniec...

Historia

Boreczno (dawniej Schnellwalde)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:540

Wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo. W roku 1973 wieś Boreczno należała do powiatu morąskiego, gmina Zalewo, poczta Boreczno. Wieś położona nad północnym brzegiem jeziora Dauby. Wieś lokowana 11 lutego 1311 r. na prawie chełmińskim przez komtura dzierzgońskiego pod nazwą Sbelenwalt, na 60 włókach, z czterema latami wolnizny. Henryk - zasadźca i pierwszy sołtys - otrzymał w dokumencie lokacyjnym 10 włók wolnych od danin, prawo do sądownictwa niższego z jedną trzecią wpływów oraz...

Historia

Bądki (dawniej Bündtken)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:540

Wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo. Wieś wzmiankowana w dokumentach z roku 1397, jako wieś pruska na 20 włokach. Pierwotna nazwa Bandyan najprawdopodobniej wywodzi się od imienia Prusa - Bundeka. W roku 1782 we wsi odnotowano 33 domów (dymów), natomiast w 1858 w 16 gospodarstwach domowych było 210 mieszkańców. W latach 1937-39 było 244 mieszkańców. W roku 1973 jako majątek Bądki należały do powiatu morąskiego. Zachowane elementy układu: dwór, park, rozległe podwórze i domy...

Historia

Rąbity (dawniej Rombitten)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:501

Rąbity, wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo.Wieś wzmiankowana w dokumentach z roku około 1400, jako wieś pruska na 16 włókach. Pierwotna nazwa wsi Rumbithen najprawdopodobniej wywodzi się od imienia Prusa - Rumbita. Wieś zniszczona w czasie wojny 13-letniej. Około 1531 roku Rąbity dostają się w ręce prywatne jako lenno z nadania książęcego, które otrzymał jeden z jego starostów Marten von Rentzell. Rąbity stały się wówczas wsią folwarczną. W drugiej połowie XIX wieku Rąbity...

Historia

Linia kolejowa Zalewo

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:567

KOLEJ Budynek mieszkalny pracowników kolei i wieża ciśnień. W miejscu torowiska jest brukowana ulica W pobliżu rozwidlenia dróg do Dzierzgonia i Pasłęka w latach 1891-1893 wybudowana została linia kolejowa i stacja kolejowa. Linia przebiegała przez Zalewo i łączyła Elbląg z Ostródą oraz Olsztynkiem. Pierwszy pociąg wyjechał 1 września 1893r. a ostatni pociąg z Zalewa odjechał 22 stycznia 1945r. w kierunku Elbląga, przewożąc głównie ludzi, którzy uciekali przed Armią Czerwoną. Do czerwca 1945 r. na linii Elbląg - Zalewo - Olsztynek czerwonoarmiści rozebrali...

OSP Dobrzyki

Nowa remiza w Dobrzykach 23 05 2015 cz.2

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:511

Historia

Siemiany (dawniej Schwalgendorf)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:802

Siemiany to malownicza wieś na Jeziorakiem, która od lat przyciąga turystów pragnących tu wypoczywać. Jednak mało kto zastanawia się nad tym, kiedy wieś powstała i przez kogo została założona. Pobliskie miasteczka Iława , Zalewo i Susz oraz wsie Dobrzyki, Witoszewo, Januszewo, Piotrkowo i Szymbark mają rodowód średniowieczny. Miejscowości te zostały założone w XIV w. przez Krzyżaków lub kapitułę pomezańską. Siemiany są o wiele młodsze, gdyż powstały 300 lat później. Stało się to w wyniku akcji osadniczej księcia Prus Fryderyka III, późniejszego...